Styret

Arne Lauhjell

Leder


Øystein Røsvik

Nestleder


Elling Tørnes

Kasserer


Dag Straume

Styremedlem


Marit Røsvik

Varamedlem og fungerende sekretær


Anne Kjendsheim

Varamedlem


Kjell Tore Vogsland

Årbokredaktør


Kontakt oss


Har du spørsmål rettet til historielaget, ta kontakt med oss.

Kontakt oss