Om Drangedal Historielag

Om Drangedal historielagLagets formål er å ta vare på den rike kulturhistoria som bygda har. Det kan være alt fra tidligere tiders skogsarbeid, jordbruk, seterdrift, jakt og fiske til moderne driftsmåter og levesett. Gamle sagn, høgtidsskikker, allmenne levekår og dagligdagse hendelser, samt musikk og dikting er viktig å bevare..

Laget blei stifta i 1969, og fikk raskt om lag 200 medlemmer, også utflytta drangedøler og andre interesserte. Laget arrangerer Vårmøte og/eller Høstmøte med lokalhistoriske og rikshistoriske tema, og har gjerne en Sommertur til en interessant gård eller plass i kommunen.

Av prosjekter som laget har tatt for seg i de siste åra kan vi nevne informasjonstavler: Ved Gråtopp-minnesmerket, om sprenging av jernbanebrua ved Voje og til sagnet om ”Liksteinen” i Kjosen. Vi er i gang med kartlegging av gamle ferdselsveier og historier langs de forskjellige strekningene. Det er nok å ta fatt i av andre saker, som registrering av gravhauger, røyser, bygdeborger og oldtidsfunn. Årbøkene våre har stoff fra nær fortid og fra vårt historiske bakteppe.


Mer om oss


En viktig oppgave er innsamling av artikler. Derfor jakter vi hele tiden på historier som er relatert til Drangedal. Alle som måtte ha slike historier inviteres til å skrive dem ned og sende til oss. Gjerne sammen med bilder som kan kobles til fortellingen. Skriftforma kan være bokmål, nynorsk og dialekt. Om ønskelig kan vi hjelpe til med å utforme artiklene. Vi søker etter alle typer historier, både fra dagliglivet og fra større begivenheter.

Drangedal kommune er nord i det historiske distriktet Vestmar, som i tillegg til Drangedal dekker dei gamle kommunane Sannidal, Skåtøy og Kragerø. Drangedal sentrum, Prestestranda, ligger 31 km nord for krysset der Fylkesveg 38 frå Kragerø til Vinje kryssar dagens E18. I sør er kystkommunane Kragerø og Bamble, begge knytta til Drangedal med gammal ferdsel over innsjøen Toke (areal ca 28 km2 og ca 60 m.o.h.)

Styre i Drangedal Historielag


Les mer om styre

Se styre

Bli medlem av Drangedal Historielag!


Ønsker du eller din husstand å bli medlem?
Meld deg inn i historielaget idag!.

Bli medlem