Vi forvalter Drangedals
historie


Om Drangedal Historielag

Lagets formål er å ta vare på den rike kulturhistoria som bygda har

Det kan være alt fra tidligere tiders skogsarbeid, jordbruk, seterdrift, jakt og fiske til moderne driftsmåter og levesett. Gamle sagn, høgtidsskikker, allmenne levekår og dagligdagse hendelser, samt musikk og dikting er viktig å bevare.

Hva og hvordan

 • Laget blei stifta i 1969
 • Laget arrangerer Vårmøte og/eller Høstmøte
 • Alle medlemmer velkommen
 • Nye og gamle medlemmer
 • Sosiale samlinger
 • Verdifullt arbeid

Medlemskap

Enkeltmedlem

Kr: 100

Viktig fordel

 • Et vikig fordel
 • Et vikig fordel
 • Et vikig fordel

Husstandmedlem

Kr: 150

Kun kr 150 for hele husstanden

 • Et vikig fordel
 • Et vikig fordel
 • Et vikig fordel